top of page

Willemo Carlsson, Hälsa och Livskraft AB

VÄXJÖ/filial på Öland och i Karlskrona samt Mönsterås

 • Hälsa och Livskraft Växjö Willemo
Willemo bredare format.png

Tjänster

Bicom utbildningar

 • Energitester och metabolism, 2022

 • Sköldkörteln och autoimmuna sjukdomar, 2020

 • Borrelia och intracellulära belastningar, 2019

 • Bicom CTT, 2018

 • Grund 3, 2017

 • Grund 2, 2016

 • Grund 1, 2016

Övriga utbildningar

 • Undersköterskeutbildning

 • Sjuksköterskeutbildning

 • Fil mag vårdvetenskap

 • Energimedicin

 • Reiki

Beskrivning av tjänster

Bicom bioresonans

Kartläggning av överkänsligheter, belastningar samt andra ohälsotillstånd. Balansering med personens egna frekvenser. Fokus på Din hälsa och med utgångspunkt från upplevda besvär.

Rådgivning

Rådgivning under eller i nära anslutning till pågående/avslutad balansering.

Hälsocoachning och hälsovägledning

För dig som fullföljt bioresonansbehandling och vill ta ut nya vägar till hälsa och meningsfullhet. 

Om Willemo

Redan som ung blev jag intresserad av sjukvård och av att vårda människor. Det ledde till en sjuksköterskeexamen och senare även till en magisterexamen i vårdvetenskap. Kunskap om sjukdomar, läkemedel och lidande har varit min grund för att jobba i sjukvård och äldreomsorg.

I sjuksköterskeutbildningen och i de akademiska studierna lärde jag mig även viktiga saker om hälsa. Med de verktygen kom jag att fokusera på att stimulera människor att ta ett större ansvar för sin egenvård och hälsa.

Forevers kvalitetsprodukter som bygger på Aloe Vera kan jag rekommendera och jag är själv en daglig användare av kosttillskotten och hudvårdsprodukterna. Den gula dunken inspirerade mig att starta företaget Gyllene Dunken.

2016 kom jag i kontakt med Bicom bioresonans. Cirkeln kändes sluten. Många barn, unga och äldre lider av överkänsligheter och andra belastningar på kroppen. Deras liv och vardag kan bli begränsat. Valet kan stå mellan besvär eller biverkningar av medicinen.
Med Bicom Bioresonans har jag en utrustning som kan användas både för utredning av överkänsligheter och andra belastningar i kroppen samt för balansering. Ett utmärkt komplement till annan behandling.

Vid en ålder av 60+ har jag samlat erfarenheter och kunskaper som ger mig möjlighet att ha ett holistiskt arbetssätt och hjälpa människor till bättre hälsa.

10/11-21 beslutade Socialstyrelsen att återkalla legitimationen som sjuksköterska eftersom jag valt att arbeta på ett holistiskt sätt. Åtgärden har varit överklagad till olika domstolar. Nu förbereds en nyansökan om legitimation, till Socialstyrelsen.
 

"....och kanske ser man längre då när grenen förlorat sina täta gröna blad" (ur Jan-Arvid Hellströms "Höstens rike")

Mer om min bakgrund:

Willemo och 5:2 dieten 

Möte med Willemo del 1

Möte med Willemo del 2

Möte med Willemo del 3

Samtal med Willemo

Kontaktuppgifter
Willemo Carlsson,
Hälsa och Livskraft i Sverige AB

VD och ägare

c/o Alternativmedicinska kliniken
Sandgärdsgatan 23
352 30 Växjö

Telefon: 0470-470 44, 010-330 03 44
E-post: willemo@halsaochlivskraft.se

KONTAKTA WILLEMO

Tack för att du skickar in!

bottom of page