top of page

Om oss

Välgörenhet och sponsring

Dalai Lama har sagt till världens ungdomar: ”Det bästa ni kan göra är att skaffa er en bra utbildning, ett gott hjärta och en god hälsa.”

Hälsa och Livskraft vill medverka till att fler ungdomar får den möjligheten. Genom att sponsra prioriterade projekt och samtidigt motivera fler ungdomar att investera i sin hälsa  kan flera syften uppnås samtidigt.

Under 2023 sponsrar Hälsa och Livskraft verksamheten  Neighbourhood i Växjö. Tillsammans med Kungsgrillen kommer det medverka till att ungdomar får ett mål mat under sin läxläsning. Mer om projektet på www.neighbourhood.se 

2021 sponsrade företaget ett jordbruksteam med passion för att återkoppla människor med skapelsen.

2019 bidrog företaget med stöd till nya ungdomsprojekt som stimulerar till naturvistelser och teambuilding.

2018 bidrog företaget till att värme och energi kunde installeras i sporthallen hos den kristna skolan i Restenäs som utbildar och förbereder ungdomar för att missionera. Besök deras sida på Facebook för att läsa mer YWAM Restenäs.

Ändra
Trädplantering
HUBB för Bicomterapeuter

Hälsa och Livskraft har ambitionen att vara en hubb, en samarbetspartner för fristående  Bicomterapeuter och Bicom Friskvårdare som har en vårdutbildning.

Hälsa och Livskraft erbjuder ett samarbete i form av en HUBB:
“Helhetssyn, Utveckling och Bolagshjälp för Bicomterapeuter/Bicom friskvårdare. “

HUBB tillhandahåller mervärden, gemenskap och trygghet med fokus på kvalitetsaspekter.

  • HUBB-marknadsföring sker genom Hälsa och Livskrafts hemsida, telefonväxel och tidbokning.

  • HUBB-kollegialt samarbete utvecklar t ex informationsbroschyr, mallar och kundenkäter.

  • HUBB-avtal underlättar för att komma igång med en verksamhet inom området. 

Vårdutbildade personer med registrerat företag (oavsett bolagsform) kan ansöka och teckna avtal för att ingå som HUBB-medlem.

För mer information kontakta Willemo Carlsson, mail willemo@halsaochlivskraft.se

bottom of page