top of page

Bioresonans

Bicom bioresonans
Balansering som förvandlar

 

Allt levande har en frekvens och vibrerar vid en viss våglängd. Så länge allt samspelar i harmoni, så känner du dig frisk och fylld av energi och din kropp kan då använda sin livskraft för att självläka.

Varje organ eller del av kroppen har ett specifikt svängningstal. Även våra tankar och känslor svänger på olika frekvenser. Snälla och vänliga tankar har en frekvens, sorg och ilska har en annan frekvens. Kroppen jobbar hela tiden i det tysta med att balansera och fördela energin samt reparera småskador.

Om du belastas hårt under en längre period så kan kommunikation, utrensning och förnyelse av den fysiska kroppen bromsas eller blockeras vilket kan leda till upplevd ohälsa. Även en blockering i en liten del av kroppen kan ha inverkan på resten av energisystemet. Kroppen kan då behöva hjälp att bli balanserad. Bioresonans är en balanserande metod och utgår från kunskapen om energimedicin och kvantfysik. Den grundar sig på det faktum att ditt inre är som ett ständigt böljande hav av energivågor (oscillationer). Titta gärna igenom Bicom-filmen

Vid första besöket gör vi en kartläggning av belastningar och andra ohälsotillstånd som kan bromsa energiflödet. Därefter planeras behandlingen utifrån varje individs behov.

Mer om energimedicin:

Lagar som reglerar

patientsäkerheten när
legitimerad yrkesutövare
behandlar inom eller utanför
hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdslagen

Patientsäkerhetslagen

Patientdatalagen

Patientlagen

Fakta om Bicom-bioresonans

Behandlingen finns i 90 länder

17 000 Bicom levererade

30 År av erfarenhet

Används på 600 statliga sjukhus

3200 Läkare använder Bicom

660 Tandläkare använder Bicom

3000 Terapeuter  använder Bicom

550 Veterinärer använder Bicom

280 Djurterapeuter använder Bicom

250 Utbildningar per år erbjuds

(siffror avser 2018)

Mer om Bicom Bioresonans/friskvård

 

Uttrycket bioresonans myntades i samband med att personens egna frekvensmönster började användas för att balansera olika tillstånd. Vid Bicom bioresonans/friskvård läses frekvensmönster in från personen (t.ex. saliv) samt från ämnen (mikroorganismer eller olika födoämnen). Dessa frekvensmönster filtreras, spegelvänds, förstärks eller försvagas och skickas tillbaka till personen. Detta  gör att balanseringen blir helt individuellt anpassad.

Bicom är en utrustning som tillverkats av Regumed GmbH i Tyskland sedan drygt 30 år. Balanseringen med Bicom – bioresonans utvecklas kontinuerligt genom erfarenhet som samlas från behandlingar som görs runt om i världen. Erfarenheterna sammanställs av en grupp med erfarna läkare, terapeuter, sjuksköterskor och veterinärer för att presenteras under
kongresser och utbildningar.

Vetenskapliga studier enligt svensk sjukvårdsstandard har inte gjorts
och metoden är därför ännu inte erkänd av svensk sjukvård.

För mer information: Besök hemsidan bicom-norden.se

Skolmedicin kallas, ofta inom alternativmedicinen, den läkekonst som är allmänt accepterad på nuvarande rådande vetenskapliga grunder. För hälso- och sjukvården innebär detta att diagnos- och behandlingsmetoder ska vara godkända av Socialstyrelsen och SBU, statens nämnd för medicinsk utvärdering.

Komplementär medicin är metoder som kan användas som komplement till och ibland parallellt med skolmedicinsk behandling. När en komplementär metod blir vetenskapligt accepterad kan den börja användas inom hälso- och sjukvården.

Begreppsdefinition
Mer om alternativmedicin
Mer om alternativmedicin

En öppenhet och nyfikenhet för komplementära metoder finns även inom
hälso- och sjukvården. Det har lett till att vissa så kallade alternativa metoder har godkänts för att användas inom hälso-och sjukvård.
De metoder som inväntar att omfattas av ”vetenskap och beprövad erfarenhet” finns att tillgå utanför hälso- och sjukvård och då som alternativmedicinska metoder eller så kallad komplementärmedicin.
Ansvaret för en legitimerad person är lika stort oavsett om man arbetar inom komplementärmedicin eller skolmedicin. Ytterst handlar det om patientsäkerhet.
Inspektionen för vård och omsorg svarar för tillsyn och det är också dit man kan vända sig vid behov av en anmälan.

bottom of page