top of page
  • willemo36

Varför vill ni jobba med detta?

I litteraturstudier om "lidande" framkommer att det dels kan vara ett sjukdomslidande när man drabbas av en diagnos, det kan även vara ett så kallat vårdlidande när behandlingen i sig vållar olika besvär eller svåra biverkningar. Livslidande uppstår när det inte blev som det var tänkt, när man inte kan göra det man planerat för eller drömmer om. Vår förhoppning är att vi på detta sätt, utan att skada och utan att förespegla ett botande, kan lindra människors lidande och besvär och ge dem en bättre tillgång till sin vardag och sin livsvärld.

43 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Fungerar bioresonans verkligen?

Som medmänniskor kan vi egentligen nöja oss med att vi träffat personer som kan berätta om förbättringar efter behandlingarna. Med våra vårdutbildningar som grund vill vi göra gott och undvika att ska

Vad är Bicom Bioresonans?

Ifall man börjar söka brett på nätet kan man hamna på sidor om scientologernas e-mätare eller lögndetektorer. Det finns även sidor om frekvensmätare och uttalande som helt avfärdar tekniken. Vi jobbar

Comments


bottom of page