top of page

Ingela Oscarsson, Media Medikus

VÅRGÅRDA / filial i Växjö

Tjänster

Bicom utbildningar

 • Friskvård och livsstilsförändringar 2019

 • Borrelia och intracellulära belastningar, 2019

 • Bicom CTT, 2018

 • Grund 3, 2018

 • Grund 2, 2018

 • Grund 1, 2017

 

Övriga utbildningar

 • Fil mag. vårdvetenskap

 • Leg sjuksköterska

 • Energimedicin

Ingela 2 suddig bakgrund_redigerad.jpg
 • Hälsa och Livskraft Alingsås
 • Instagram Social Ikon
Beskrivning av tjänster

Bicom bioresonans

Kartläggning av överkänsligheter, belastningar samt andra ohälsotillstånd. Balansering med personens egna frekvenser. Fokus på Din hälsa och med utgångspunkt från upplevda besvär. Även utredning och balansering av barn under 8 år.

Rådgivning

Rådgivning under eller i nära anslutning till pågående/avslutad balansering. Uppföljning och stöd utifrån hälsoplan.

Vitamin, mineral och fettsyremätning
Vårt näringsupptag är mycket komplext och är beroende av varandra. Har man brist i något kan det direkt medföra andra brister. Har du för mycket av något kan det också påverka ditt upptag av annat. Vissa vitaminer är tex i direkt behov av vissa mineraler och tvärt om. Brist på någon mineral kan i sin tur medföra belasting av tungmetaller osv. Efter en mätning hos mig får du en kartläggning på hur det ser ut för just dig, samt rådgivning för hur du kan komma tillrätta med helheten i fall du har några obalanser.

Mineralstationen.se

Hälsosamtal

Du skattar din hälsa genom att svara på enkätfrågor om dina levnadsvanor. Dina svar tillsammans med mätning av vikt, längd, midjemått, blodtryck samt energimätning och test av födoämnen med hjälp av Bioresonans, ger dig din hälsoprofil. 
Utifrån din hälsoprofil bestämmer vi tillsammans vilka förändringar du vill göra i din livsstil och formulerar en hälsoplan.

Mer information finns på Hälsovågen.se

Kontaktuppgifter
Ingela Oscarsson
Media Medikus

Fristående samarbetspartner


Team Maddes Friskvård och Hälsa

Kungsgatan 35

447 30 Vårgårda

Telefon: 079 30 48 900, 010-330 03 44 
E-post: ingela@halsaochlivskraft.se

Om Ingela

När jag utbildade mig till sjuksköterska på mitten av åttiotalet fick jag lära mig mycket om olika sjukdomar och om kroppens anatomi och fysiologi. Jag fick lära mig att vårda patienter utifrån olika diagnoser. När jag fortsatte mina studier inom vårdvetenskap fick jag lära mig mer om omvårdnad utifrån begreppet hälsa och välbefinnande. Detta gav mig ett nytt perspektiv i mitt vårdande och jag förstod att hälsa och välbefinnande inte är beroende av olika sjukdomstillstånd och diagnoser.

Med min nya kunskap såg jag patienter som enligt den medicinska journalen var väldigt sjuka men som upplevde hög grad av hälsa och välbefinnande. Jag mötte även patienter som inte var sjuka enligt den medicinska journalen men som i hög grad upplevde ohälsa.

Att uppleva ohälsa men inte få någon förklaring och därmed inte heller någon hjälp kan göra att livet känns svårt att hantera.

När jag själv blev sjuk för några år sedan lärde jag mig mer om vad stress och olika belastningar i kroppen kan leda till och att kroppen är betydligt mer komplex än vad jag tidigare hade lärt mig. Jag fick även möjlighet att själv bli balanserad med Bioresonans.

Jag är nu tacksam för möjligheten att få hjälpa andra att uppnå en bättre hälsa med hjälp av Bioresonans. Balanseringen kan minska på kroppens upplevda stress och olika belastningar i systemen vilket kan leda till att den ges förutsättningar att läka.

KONTAKTA INGELA

Tack för att du skickar in!

bottom of page