top of page

Bicom bioresonans

Glaskula.jpg
Holistisk syn på hälsa!

Kroppens förmåga att självläka är stor. När den är i balans kan den använda sin livskraft och inneboende energi! 

Stress från omgivningen och andra livsstilsfaktorer kan störa kroppens celler och leda till upplevd ohälsa. 

Bicom bioresonans/friskvård hjälper kroppen att öka energiflödet, stärka organen och minska belastningar så att den kommer i balans och blir sitt “bästa jag”.

Bicom bioresonans/friskvård är liksom homeopati, akupunktur och andra behandlingsmetoder inom komplementär medicin, en balanserande metod som anpassas efter individen.

Vi som samarbetar här är vårdutbildade och tillämpar ett holistiskt synsätt.

Vi utgår från WHO:s hälsobegrepp där hälsa definieras som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och
socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning. 
Vi hjälper personer att finna vilka faktorer som begränsar och belastar dem. Livet ska vara i balans och kännas meningsfullt.

Gay par med deras Son

Kropp

Äldre par Visar Affection

Själ

Fruit Pie

Kost

Dog Walker på Park

Livsstil

bottom of page