Ylva Ygdevik

VÄXJÖ

Tjänster

  • Bicom friskvård

  • Bicom bioresonans

  • Rådgivning

Bicom utbildningar

  • Grund 2, 2020

  • Grund 1, 2019

  • Life cooperation coach, steg 1, 2019

Övriga utbildningar

  • Undersköterska

  • Apotekstekniker

  • Reiki

Beskrivning av tjänster

Bicom friskvård

Harmoni och balans med bioresonans. Utredning och en första balansering med ett standardiserat och individuellt friskvårdande koncept. Målet är att balansera kroppens energiflöden, eliminera stress i kroppens celler och lösa upp energiblockeringar. Utöver nybesök rekommenderas 4 balanseringstillfällen à 60 minuter.

Bicom bioresonans

Kartläggning av överkänsligheter, belastningar samt andra ohälsotillstånd. Balansering med personens egna frekvenser. Fokus på Din hälsa och med utgångspunkt från upplevda besvär. Även utredning och balansering av barn under 8 år.

Rådgivning

Rådgivning under eller i nära anslutning till pågående/avslutad balansering

Om Ylva

Som utbildad undersköterska har jag arbetat till största delen inom äldreomsorgen. Många givande samtal bär jag med mig ifrån dessa arbeten.
 

De senaste elva åren har jag arbetat som apotekstekniker och varit egenvårdsansvarig på apotek. En av arbetsuppgifterna är att kunna bedöma om det är möjligt att egenvårda eller om man bör rekommendera personen att uppsöka sjukvård.

I samband med en förändring i livet kom jag i kontakt med Bicom Bioresonans hos Willemo på Hälsa och Livskraft. Jag fick tillbaka styrka och mod och beslutade mig för att sluta på apoteket och påbörjade en reikikurs.

 

Som ett led i att fortsätta att utvecklas för att hjälpa människor har jag skaffat en Bicom och utbildat mig till Bicom Friskvårdare.

 

Det är spännande, intressant och utmanande att arbeta för en bättre hälsa. För att utveckla mig ytterligare har jag påbörjat en utbildning till Bicom Life cooperation coach och Bicomterapeut.

Kontaktuppgifter
Ylva Ygdevik,

Fristående samarbetspartner

c/o Alternativmedicinska kliniken
Sandgärdsgatan 23
352 30 Växjö

Telefon: 0470-460 64, 010-330 03 44
E-post: ylva@halsaochlivskraft.se

KONTAKTA YLVA