• willemo36

Vad är Bicom Bioresonans?

Ifall man börjar söka brett på nätet kan man hamna på sidor om scientologernas e-mätare eller lögndetektorer. Det finns även sidor om frekvensmätare och uttalande som helt avfärdar tekniken. Vi jobbar med Bicom Bioresonans som läser av en persons egna elektromagnetiska frekvenser och även frekvenser från ämnen. Dessa kan filtreras, spegelvändas, förstärkas eller försvagas och exponeras till personen.

29 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Varför vill ni jobba med detta?

I litteraturstudier om "lidande" framkommer att det dels kan vara ett sjukdomslidande när man drabbas av en diagnos, det kan även vara ett så kallat vårdlidande när behandlingen i sig vållar olika bes

Fungerar bioresonans verkligen?

Som medmänniskor kan vi egentligen nöja oss med att vi träffat personer som kan berätta om förbättringar efter behandlingarna. Med våra vårdutbildningar som grund vill vi göra gott och undvika att ska