Bioresonans

 
Balansering som förvandlar

 

Bicom är en utrustning som tillverkats av Regumed GmbH i Tyskland sedan drygt 30 år. Balanseringen med Bicom – bioresonans utvecklas kontinuerligt genom erfarenhet som samlas från behandlingar som görs runt om i världen. Erfarenheten sammanställs av en grupp med erfarna läkare, terapeuter, sjuksköterskor och veterinärer för att presenteras under
kongresser och utbildningar.

Uttrycket bioresonans myntades i samband med att Bicom skapades
då personens egna frekvensmönster används för att balansera.
Detta  gör att balanseringen blir helt individuellt anpassad.

Vetenskapliga studier enligt svensk sjukvårdsstandard har inte gjorts
och metoden är därför ännu inte erkänd av svensk sjukvård.

För mer information: Besök hemsidan bicom-norden.se

Fakta om Bicom-bioresonans

Behandlingen finns i 90 länder

17 000 Bicom levererade

30 År av erfarenhet

Används på 600 statliga sjukhus

3200 Läkare använder Bicom

660 Tandläkare använder Bicom

3000 Terapeuter  använder Bicom

550 Veterinärer använder Bicom

280 Djurterapeuter använder Bicom

250 Utbildningar per år erbjuds

(siffror avser 2018)

Lagar som reglerar
patientsäkerheten
när legitimerad yrkesutövare behandlar inom eller utanför
hälso-och sjukvården

Hälso- och sjukvårdslagen

Patientsäkerhetslagen

Patientdatalagen

Patientlagen

Mer om Bicom Bioresonans/friskvård

Kroppens celler kan bli störda av stress och andra livsstilsfaktorer vilket kan leda till upplevd ohälsa. Bicom bioresonans/friskvård kan lösa upp lagrad information, flytta information och öka flödet i cellerna. När energiflöden återställs kan kroppens celler komma i balans och diffusa kroppsliga symtom lindras.

Cellerna i kroppen är elektriskt laddade. För att kunna samverka och samarbeta kommunicerar de med olika frekvenser. När kroppen är i balans fungerar detta och kroppen kan använda sin inneboende energi.

Upplevd ohälsa kan bero på störningar i cellernas kommunikation.

Vid Bicom bioresonans/friskvård läses frekvensmönster in från personen (t.ex. saliv) samt från ämnen (mikroorganismer eller olika födoämnen). Dessa frekvensmönster filtreras, spegelvänds, förstärks eller försvagas och skickas tillbaka till personen.

Här hittar du vårt informationsblad

 
Mer om alternativmedicin

En öppenhet och nyfikenhet för komplementära metoder finns även inom
hälso- och sjukvården. Det har lett till att vissa så kallade alternativa metoder har godkänts för att användas inom hälso-och sjukvård.
De metoder som inväntar att omfattas av ”vetenskap och beprövad erfarenhet” finns att tillgå utanför hälso- och sjukvård och då som alternativmedicinska metoder eller så kallad komplementärmedicin.
Ansvaret för en legitimerad person är lika stort oavsett om man arbetar inom komplementärmedicin eller skolmedicin. Ytterst handlar det om patientsäkerhet.
Inspektionen för vård och omsorg svarar för tillsyn och det är också dit man kan vända sig vid behov av en anmälan.

Skolmedicin kallas, ofta inom alternativmedicinen, den läkekonst som är allmänt accepterad på nuvarande rådande vetenskapliga grunder. För hälso- och sjukvården innebär detta att diagnos- och behandlingsmetoder ska vara godkända av Socialstyrelsen och SBU, statens nämnd för medicinsk utvärdering.

Komplementär medicin är metoder som kan användas som komplement till och ibland parallellt med skolmedicinsk behandling. När en komplementär metod blir vetenskapligt accepterad kan den börja användas inom hälso- och sjukvården.