Ingela Oscarsson, Media Medikus

ALINGSÅS

Tjänster

Bicom utbildningar

 • Friskvård och livsstilsförändringar 2019

 • Borrelia och intracellulära belastningar, 2019

 • Bicom CTT, 2018

 • Grund 3, 2018

 • Grund 2, 2018

 • Grund 1, 2017

Övriga utbildningar

 • Fil mag. vårdvetenskap

 • Leg sjuksköterska

 • Energimedicin

 • Hälsa och Livskraft Alingsås
 • Instagram Social Ikon
Beskrivning av tjänster

Bicom bioresonans

Kartläggning av överkänsligheter, belastningar samt andra ohälsotillstånd. Balansering med personens egna frekvenser. Fokus på Din hälsa och med utgångspunkt från upplevda besvär. Även utredning och balansering av barn under 8 år.

Rådgivning

Rådgivning under eller i nära anslutning till pågående/avslutad balansering. 
Uppföljning och stöd utifrån hälsoplan.

Hälsosamtal

Du skattar din hälsa genom att svara på enkätfrågor om dina levnadsvanor. Dina svar tillsammans med mätning av vikt, längd, midjemått, blodtryck samt energimätning och test av födoämnen med hjälp av Bioresonans, ger dig din hälsoprofil. 
Utifrån din hälsoprofil bestämmer vi tillsammans vilka förändringar du vill göra i din livsstil och formulerar en hälsoplan.

Mer information finns på Hälsovågen.net.

Om Ingela

När jag utbildade mig till sjuksköterska på mitten av åttiotalet fick jag lära mig mycket om olika sjukdomar och om kroppens anatomi och fysiologi. Jag fick lära mig att vårda patienter utifrån olika diagnoser. När jag fortsatte mina studier inom vårdvetenskap fick jag lära mig mer om omvårdnad utifrån begreppet hälsa och välbefinnande. Detta gav mig ett nytt perspektiv i mitt vårdande och jag förstod att hälsa och välbefinnande inte är beroende av olika sjukdomstillstånd och diagnoser.

Med min nya kunskap såg jag patienter som enligt den medicinska journalen var väldigt sjuka men som upplevde hög grad av hälsa och välbefinnande. Jag mötte även patienter som inte var sjuka enligt den medicinska journalen men som i hög grad upplevde ohälsa.

Att uppleva ohälsa men inte få någon förklaring och därmed inte heller någon hjälp kan göra att livet känns svårt att hantera.

När jag själv blev sjuk för några år sedan lärde jag mig mer om vad stress och olika belastningar i kroppen kan leda till och att kroppen är betydligt mer komplex än vad jag tidigare hade lärt mig. Jag fick även möjlighet att själv bli balanserad med Bioresonans.

Jag är nu tacksam för möjligheten att få hjälpa andra att uppnå en bättre hälsa med hjälp av Bioresonans. Balanseringen kan minska på kroppens upplevda stress och olika belastningar i systemen vilket kan leda till att den ges förutsättningar att läka.

Kontaktuppgifter
Ingela Oscarsson
Media Medikus

Fristående samarbetspartner


Garvaregårdens Klinik

Drottninggatan 24

441 30 Alingsås

Telefon: 079 30 48 900, 010-330 03 44 
E-post: ingela@halsaochlivskraft.se

KONTAKTA INGELA