Bicom bioresonans

Holistisk syn på hälsa!

Kroppens förmåga att självläka är stor. När den är i balans kan den använda sin livskraft och inneboende energi! 

Stress från omgivningen och andra livsstilsfaktorer kan störa kroppens celler och leda till upplevd ohälsa. 

Bicom bioresonans/friskvård hjälper kroppen att öka energiflödet, stärka organen och minska belastningar så att den kommer i balans och blir sitt “bästa jag”.

Bicom bioresonans/friskvård är liksom homeopati, akupunktur och andra behandlingsmetoder inom komplementär medicin, en balanserande metod som anpassas efter individen.

Vi som samarbetar här är vårdutbildade och tillämpar ett holistiskt synsätt.

Kropp

Själ

Kost

Rubrik 1

Livsstil