• willemo36

Varför vill ni jobba med detta?

I litteraturstudier om "lidande" framkommer att det dels kan vara ett sjukdomslidande när man drabbas av en diagnos, det kan även vara ett så kallat vårdlidande när behandlingen i sig vållar olika besvär eller svåra biverkningar. Livslidande uppstår när det inte blev som det var tänkt, när man inte kan göra det man planerat för eller drömmer om. Vår förhoppning är att vi på detta sätt, utan att skada och utan att förespegla ett botande, kan lindra människors lidande och besvär och ge dem en bättre tillgång till sin vardag och sin livsvärld.

0 visningar